Aktuelt:

Miljøkonsekvensvurdering vedr. udvidelsen af Øresundsforbindelsen!
Det Grønne Knæ og andre gode kræfter har indsendt høringssvar om udvidelsen. Vi har især lagt vægt på den helt utilstrækkelige undersøgelse af konsekvenserne for biodiversiteten i området. Der er nu som følge af høringssvarene iværksat en miljøkonsekvensvurdering, og for øjeblikket foretages der undersøgelser, blandt andet om forekomsten af truede arter, hvor det er vigtigt at vi alle indrapporterer fund af grønbrogede tudser, frøer, snoge, salamandre mm. til Arter.dk.
Det Grønne Knæ har som input til miljøkonsekvensvurderingen påpeget vigtigheden af, at der anlægges
faunapassager, ikke bare i anlægsfasen, men permanent for at beskytte truede arter og sikre biodiversiteten.

Share this Page