Dokumenter

Høringssvar om jernbaneudvidelse marts 2024

Høringssvar Kommuneplan 2023

Høringssvar til Sund & Bælts ansøgning om etablering af baneanlæg mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg

Høringssvar fra foreningen Det Grønne Knæ

Høringssvar fra underskriftindsamlingsgruppen under Foreningen Fiskerhavnens Venner

Høringssvar fra SF Sydhavnen

Høringssvar fra Torben Christensen

Indsigelse til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Bedsteforældre for Børns ret til Krat)

Høringssvar: Lov er lov

“Opskrift” på høringssvar

Forslag til høringssvar om byggeri på Stejlepladsen

Forslag til høringssvar fra DGK

Kommentar til Kommuneplanstategi 2019

Klage over miljøgodkendelse – støj – Speditørvej 11

Klage over miljøgodkendelse af Vestegnens Nedrivning Aps på Speditørvej 11, 2450 Kbh SV

VVM redegørelsen vedr. Enghave Brygge projektet, 2013

Fredningskort Sydhavnstippen

Fredningsforslag i København Kommune – Sydhavnstippen, 2012

Indsigelse til ”Forslag til Københavns Kommuneplan 2009” fra ”Foreningen Det Grønne Knæ”

Fælles debatoplæg (Udviklingsplan) for Sydhavnstippen af Agendaråd Sydhavn og medlemmerne Grøn Agenda Sydhavn, Grøn Sydhavn Naturgruppen, Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug, dec. 2009.pdf.

Vedtægter for Det Grønne Knæ

DGK, Bemærkninger til Agenda 21-plan, 2008

DGK, Generalforsamlingsreferat 2018

DGK, Generalforsamlingsreferat 2017

DGK, Årsberetning 2006-7

DGK, Årsberetning 2005-6

DGK, Årsberetning 2004-5

DGK, Årsberetning 2003-4

Det Grønne Knæs klage over golføvebanen til Naturklagenævnet, nævnets afgørelse, og korrespondancen med Bygge- og Teknik

Kort over Natura 2000-fredningen N143

Share this Page