Hvad vil vi?

Foreningens formål er at sikre og udbrede kendskabet til områderne Tippen, Stejlepladsen, Mosen og Karens Minde i København SV som offentlige rekreative arealer i al fremtid. Foreningen arbejder for beskyttelse af områdets naturværdier, etablering af gode adgangsforhold og anlæg af skærmende randzoner ved industri- og byområderne.