Hvad vil vi?

Det Grønne Knæ

Foreningen Det Grønne Knæ kæmper for at bevare og udbrede kendskabet til de selvgroede naturområder i Sydhavnen. Vi arbejder politisk gennem medlemskab af Lokaludvalget.

Det Grønne Knæ arbejder sammen med andre lokale foreninger, som Fiskerhavnens Venner og Amagerfælleds Venner. Desuden er Det Grønne Knæ med i den landsdækkende sammenslutning Natur- og Fredningsalliancen, der arbejder for natur i byen og omgørelse af de affredninger af fire fredede områder i Københavns Kommune, som et folketingsflertal vedtog i februar 2019. Det ene af disse områder er ”Stejlepladsen” (markeret med blå cirkel).

Vil du støtte vores arbejde, kan du melde dig ind i foreningen. Det koster 50 kr. pr. år for individuelle medlemmer og 200 kr. for foreninger. Kontingent kan indbetales på konto: 5371 0303802 Husk at angive navn og mail­adresse. Mobile Pay: 20 99 47 35. Husk at angive navn og mail­adresse.

På vores hjemmeside kan du læse mere om vores arbejde, få informationer om de grønne områder, finde kontaktpersoner mm. Du kan kontakte os, hvis du er inter­esseret i at deltage i arbejdet.

www.detgrønneknæ.dk

Ellers vil vi bare opfordre dig til at gå eller cykle ud
til de vildtvoksende områder Sydhavnstippen og Stejle­pladsen. Nyd naturen, himlen og havet og oplev muligheden for ­”næsten” at fare vild.

Natur i Hovedstaden
Den verdensberømte Fingerplan fra 1947 gav en udvikling af hovedstadsområdet, hvor de nye byområders befolkning blev sikret nærhed til naturområder af betydelig størrelse.

De grønne områder har stor betydning for klimaet, luftkvaliteten i byen, biodiversiteten, den mentale sundhed og ikke mindst for børns opvækst og trivsel.

Desværre glemte man ”håndfladen” – altså de indre dele af den allerede eksisterende bykerne og de nærmest liggende omegnskommuner.

I forslag til ny Fingerplan 2019 omtales ønsket om at få realiseret ”grønne linjer”, der kan binde eksisterende grønne områder i ”håndfladen” sammen.

Foreningen Det Grønne Knæ har siden 2003 arbejdet for at sikre nogle af de eneste naturområder i Københavns Kommune imod bebyggelse, samt for nye grønne forbindelser ind mod Vesterbro og Frederiksberg

Share this Page