Hvorfor Det Grønne Knæ?

Luftfoto af Sydhavnstippen set fra Kalveboderne

Det noget mærkværdige navn Det Grønne Knæ har foreningen, fordi Tippen og tillæggende grønne arealer udgør ‘knæleddet’ i en større grøn kile fra kyststrækningerne og ind i landet. Bortset fra den smalle stribe bebyggelse og vej i Sydvestkvarteret er der et bredt grønt bælte ind til Frederiksberg Have og Søndermarken, via Vestre Kirkegård og Sjælør Boulevard. Tippen slutter, hvor jernbanen skærer sig igennem området og umiddelbart på den anden side ligger et andet grønt og tilgroet område, der strækker sig op til Sjælør Boulevard. En del af dette er også gammelt opfyld og har været brugt til ‘stejleplads’ for de lokale fiskere indtil 1980. Her ligger også kolonihaver og et gammelt mosestykke, som også bruges til græsning af børnenes heste. Det hører til det oprindelige og ældste landbrugsområde i Kongens Enghave.

Share this Page