Fra Tippen til Frederiksberg Have

Billedgalleri viser tur fra Tippen til Frederiksberg Have august 2019.

Læs om turen nedenfor billedgalleriet.

Hér kommer artiklen…

Fra Tippen til Frederiksberg Have

Fotoserie taget søndag, 25. august 2019 af Kaj Thelander Jessen:

Billederne er taget på en gåtur som startede ved en bro, der fører fra Valbyparken over til Sydhavnstippen eller omvendt. Broen kan nås via en rute helt fra Hvidovre Havn langs kysten eller fra indkørslerne til Valbyparken. Det er enten fra Hammelstrupvej eller Parkstien, som ligger i forlængelse af Vigerslevvej og Vigerslevparken.

Her har vi også ”knæleddet” for  en stiforbindelse starter ind i landet, hvor det meste af ruten kan foregå gennem grønne områder og ikke biltrafikerede stier helt til Søndermarken og Frederiksberg Have. Det er denne linje, som Det Grønne Knæ arbejder for at bevare og omdanne, så den kan blive uden biltrafik hele vejen.

Som det fremgår af billederne er der store sten placeret, som viser vej og kilometerafstand til nogle af de forskellige destinationer.

De første mange billeder viser det enestående område Tippen/Sydhavnstippen, som i virkeligheden er et opfyldt område, der har fået lov at ligge ubenyttet hen siden 1980’erne og derfor har fået en natur, der er vild og ”selvbeplantet”. Et lignende område skal man over til Amager for at finde, mens resten af hovedstadsområdets rekreative områder er menneskeskabt og planteret (diverse parker, Vestskoven m.v.)

Stien følger et åbent stykke vand, som populært kaldes ”Lorterenden”, da der for enden af denne er et udløb fra en overdækket å, som er blevet rørlagt for mange års siden og som opsamler regnvand fra de indre dele af København og Frederiksberg.

På den anden side af Lorterenden kan man se en hel del selvbyggede huse, hvor ”frie fugle” har slået sig ned gennem årene og lever i deres eget uregistrerede samfund. Bag ved disse byggerier findes haveforeningen Musikbyen, som rummer over 600 nyttehaver.

Hvis man er heldig vil man også møde en stor flok får og deres venner og vogtere, alpakaer (en Lamaart), som er sat sammen med fårene, da de beskytter dem mod eventuelle løsgående hunde. Hunde skal være i snor, men dette overholde hundeejerne desværre ikke altid, hvilket tidligere har medført en del skambidning og jagt på fårene. Alpakaerne er ikke bange for hunde og er gode til at skræmme løse hunde væk!

For enden af stien på Tippen er der en dyrerist og herefter en vej og en jernbane. Den går fra Glostrup til Øresundsbroen. Det er muligt at cykle eller gå langs denne bane, hvis man følger vejen til højre. Tager man til venstre i stedet kommer man forbi Haveforeningen Musikbyens marketenderi, hvor du kan købe forfriskninger og tage et hvil, eller fortsætte ind i Valbyparken eller mod Ny Ellebjerg Station langs banen.

Vi fortsætter nu op ad en rampe på banevolden og over broen. På den anden side, nedenfor rampen, krydser vi igen en vaj og kommer ind i en lille vild skov, hvor stien fører hen til Karens Minde Kulturhus og Sjælør Boulevard.

Gennem skoven kan man på venstre hånd ane det sidste større boligbyggeri, som er opført i den gamle del af Sydhavnen. Det er et tæt-lavt rækkehusbyggeri, Vildrosen, som passer godt ind i miljøet omkring de helårsbeboede haveforeninger Frederikshøj og Mozart.

Her starter ”Karens Minde Aksen”, som er et stort sammenhængende  skybrudsprojekt, som strækker sig over 600 m. og 37.000 m2.

Ved endnu et ”sti-kryds” lige før vi kommer ned til dyrefoldene, hvor den lokale forening ”Børnenes Dyremark” har sine heste gående, er der på venstre side en port ind til HF Frederiksholm. Denne kolonihaveforening lå oprindeligt på et område foran H.C. Ørstedsværket på Vasbygade, men de sidste rester af denne forening blev flyttet hertil i 1980erne.

Det blev færdigt i foråret 2023 efter flere års arbejde. Det starter med en stor nyanlagt sø, der ender ved en fordybning i terrænet, som strækker sig helt til vejkrydset ved Ny Ellebjergvej/P.Knudsengade. Hele forløbet er belagt med smukke teglklinker, der bugter sig gennem bydelen. Hele projektet er blevet berømmet og tildelt pris for sin udformning (Byen Bedste Byrum 2023).

Karens Minde Kulturhus var oprindelig en gård, der blev bygget i slutningen af 1700-tallet. Dens marker sluttede, der hvor vi går ned fra stikrydset og her var den oprindelige strandlinje. I 1870’erne blev den overtaget af ”Den Kellerske Stiftelse” og nedrevet, hvorefter de opførte en af de første institutioner på Sjælland for ”idioter”, som mennesker med mange forskellige fysiske og psykiske handicaps blev kaldt den gang. Området fortsatte som en lukket institution indtil 1986, hvor Københavns Kommune opgav den og ville nedrive bygningerne. Det modsatte lokalbefolkningen sig og oprettede Karens Minde Beboerhusforening for at kæmpe for bevarelsen af bygninger og indretningen af dem til bydelens kulturhus. Det lykkedes at få ændret beslutningen om nedrivning og i 2001 var bygningerne endeligt blevet renoveret og Karens Minde Kulturhus kunne åbne med bibliotek, børnekultursted, cafe, mødelokaler og meget mere. Kulturhuset drives af en forening af brugere og har et væld af aktiviteter og kulturelle tilbud året rundt. Særligt i sommersæsonen er der muligheder for mange gode oplevelser i Dansepavillonen, som vi også kommer tæt forbi. Den stod oprindelig i en skov tæt på Sankt Hans Hospital og var opført som ”dansepavillon” for de indlagte her.  Fra slutningen af 1900-tallet stod den ubrugt hen indtil år 2001, hvor den blev pillet ned og genopført på sin nuværende plads.

Den danner nu ramme for blandt andet et stort lokalt 1. maj-arrangement hver år, bydelens Sankt Hans-fest, Sydhavnens Musikfestival og Copenhagen Jazzfestival i juli måned, hvor der er koncerter og mulighed for spisning i en hel uge. Derudover er der løbende arrangementer og andre begivenheder, såsom ”Kulturtur for en Tudse”, der er en hel uges børneaktiviteter for bydelens børn og unge i august måned.

På vej videre gennem parken ses til venstre en sort ”bule” eller ”jern-ø”, som er en skulptur, der kan leges på og hvor der kommer lyde ud af den på forskellige tidspunkter!

Så må vi bevæge os op ad Sjælør Boulevard mod Sjælør Station, hvor der vil være en stigende biltrafik til at forstyrre. I sær når vi skal over det store kryds ved Ellebjergvej/P.Knudsensgade.

Sjælør (som kommer af ”sæl-ører”, da der op til 1900-tallet var mange sæler i farvandet ude i Kalveboderne, hvor de lå og slikkede solskin på ”ørerne” (store sten) og mudderbanker), Boulevard blev anlagt efter en storstilet byplankonkurrence, som Københavns Kommune udskrev efter at de i 1901 havde ”indlemmet”, det vil sige opkøbt, alle de nærliggende landbrugsarealer rundt om den daværende bykerne. Det omfattede blandt andre Husum, Brønshøj, Vanløse, Valby og dermed også Kongens Enghave, som var navnet for Sydhavnen på det tidspunkt. Boulevarden var det eneste der blev realiseret af det vindende projekt, men har, som det kan ses, sikret en bred og flot beplantet vej mod Valby og Vestre Kirkegård, som vi kommer til efter at have passeret Sjælør Station. Lige efter man er kommet under banebroen skal du dreje til højre af Banestien og vil snart kunne komme ind på kirkegården ad en låge på venstre hånd.

Vestre Kirkegård er meget stor (Danmarks største!), flot beplantet og rummer mange minder om mennesker med vidt forskellig baggrund. På billederne ses nogle af de første grave vi kommer forbi. En meget stor samling grave, hvor de fleste er tyske flygtninge fra 2. Verdenkrigs sidste dage. Mange tusinde flygtede til Danmark fra de baltiske områder og var så udhungrede og syge, da de endelig nåede hertil, at de ikke levede ret længe. Især er det bevægende at læse, hvor mange nyfødte eller meget små børn, der er stedt til hvile her.

Længere op ad vejen er der en særlig gravplads for officerer, ikke militære, men fra Frelsens Hær. Andre grupper og trosretninger har deres særlige områder og billederne viser eksempler på Russisk Ortodokse og Muslimske gravpladser. På et tidspunkt op ad bakken kommer der et lille skilt ved en rundkørsel, der peger mod udgangen til højre. Følg den og du vil komme forbi ”Det røde Hav” – en sø på højre hånd, hvor en god del af de socialdemokratiske og kommunistiske partifolk ligger begravet, men også kulturpersonligheder som den klassiske komponist Carl Nielsen og hans kone, billedhuggeren Anne Marie, samt tidligere leder af Radioens Bigband Thad Jones.

Efter at have passeret indgangsporten, skal vi slå et skarpt sving til venstre, og gå op ad stien her, der fører over en bro til Gamle Carlsberg. Lige inden broen passeres en stor hvid villa, der oprindeligt blev bygget til Otto Mønsted, direktøren for den store margarinefabrik, OMA. I dag er villaen en specialinstitution under Københavns Kommune.

Bag ved denne ligger et par karakteristiske højhuse. Det nærmeste ”Solbakken” blev bygget i 1954-56 og var specielt tænkt til studerende med børn, hvilket var helt nyt på det tidspunkt. Før krigen var det ikke almindeligt at man både kunne studere og have børn!

På den anden side broen kan man fortsætte til højre ad en cykelstibro, som fører videre ind mod Vesterbro og Søndre Boulevard, der også er cykel- og gå-venligt område, eller man kan tage til venstre mod Valby ad Banevolden, forbi mange imponerende villaer og deres haveanlæg.

Men vi fortsætter ad Gamle Carlsberg Vej og her er der mulighed for at besøge Carlsberg Museet, se det gamle bryganlæg og de flotte bryggerheste, samt få sig en forfriskning. Desværre er der så meget byggeri i gang i området, at man for nærværende ikke kan fortsætte lige ud til Søndermarken, men må dreje til højre og finde vej gennem denne nye bydel i København. Hvis det lykkes at finde vej, kan man nå frem til Elefantporten og gennem denne komme op til svinget på Valby Langgade og krydse over til Søndermarken. Nu er vi på Slots- og Ejendomsstyrelsens og Frederiksberg Kommunes områder og desværre er der ingen cykelstier i denne flotte park – det er strengt forbudt at cykle! Til gengæld må man slippe hunden løs – her er ingen får, men mange hundeluftere! Det er en smuk park at gå igennem og via alleen kommer vi op til Roskildevej, hvor man kan krydse den og komme i Zoo eller Frederiksberg Have. Sidstnævnte er der gratis adgang til og den rummer sjove bygninger og fine kanaler. Så er det desværre slut med mulighederne for grønne cykel- og gangstier, men forhåbentlig vil politisk eftertænksomme i fremtiden anlægge sådanne, som kan sikre hovedstadsbefolkningen flere gode oplevelsesmuligheder i naturområder uden støj og motortrafik.

Kaj Thelander Jessen, d. 4. november 2023.

Share this Page