Kalvebodkilen

Hele kyststrækningen ved Kalveboderne er fredet og er et åndehul for mange borgere i kommunen. En blanding af bynære parker i tæt samspil med det nærliggende vand udgør en unik mulighed for en bred vifte af rekreative aktiviteter.

Landskabet
Mennesket har haft stor indflydelse på udformningen af landskabet, lige fra Valbyparken i nord over Kystagerparken, Avedøre Holme til Køge Bugt Strandparken i syd. De lavtliggende strandenge og holme, hvor bønderne havde kreaturer gående til langt oppe i forrige århundrede, blev i forbindelse med byudviklingen brugt som losseplads og til aflæsning af jord og byggematerialer.

I 1960’erne inddæmmede man området efter en plan, hvor de rekreative hensyn sammen med placering af industri skulle gå hånd i hånd. Resultatet blev parker i nord, industri på Avedøre Holme og strande mod syd. I Køge Bugt blev anlagt fire havne, seks saltvandssøer og plantet næsten 200.000 træer og buske samt 2,6 mio. sandhjælme.

Kystagerparken er på 25 ha og består af byggejord fra bl.a. udgravningerne til Rigshospitalet. I parken er der bygget et affaldsbjerg, der rager 21 m op. Her stammer jorden bl.a. fra udgravningen til Kongens Bryghus på Frederiksberg.

Lodsparken ligger lige ved siden af Kystagerparken og er en park, der bruges til forskellige arrangementer, skulpturudstillinger, sankthans-fester etc.

Strandengen ligger presset ind mellem motorvejen, dige og bebyggelse bagfra, men et par vadefugle finder alligevel altid plads blandt de græssende får og kvæget, selvom rørskov og høje græsser er ved at dominere.

Fredninger omkring Sydhavnen og Amager
Fredninger omkring Hvidovre Bugt, Kalvebodløbet og Amager. (Kort december 2018)
Kort over Natura 2000-fredningen N143
Kort over Natura 2000-fredningen N143.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.
Share this Page