Natur- og Fredningsalliancen

OM FREDNINGSALLIANCEN

FORMÅL
At forhindre fredninger ophæves ved lov for at tilgodese økonomisk vinding.

VI MENER
At fredede områder skal beskyttes mod økonomisk spekulation.

Det kan være i orden at ophæve fredninger med en lovgivning. Det forudsætter imidlertid, at der er væsentlige samfundsmæssige interesser i spil. Det er der ikke når formålet for stat og kommune er økonomisk vinding til deres eget selskab.

OPFORDRING TIL FOLKETINGET
Fredningsalliancen opfordrer Folketinget til at sende sagen tilbage til Københavns kommune. Kommunen kan da gennem fredningslovgivningens regler søge om at få affredet områderne. Det vil være at respektere fredningslovgivningen.

Det vil bidrage til at opretholde den i samfundet fælles forståelse af fredninger, nemlig at fredninger reelt beskytter vores værdifulde landskaber, natur-og kulturhistoriske områder og tilsikre befolkningens frie adgang hertil.

BAGGRUND
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udarbejdet forslag til ”Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S”

Regeringen vil ophæve fredningerne på fire fredede områderne for at skaffe 1,9 mia. kr. til det statslige og kommunale byudviklingsselskab By&Havn.

Med denne lov ønsker man at tilgodese økonomiske vinding på fire fredede områder i Københavns Kommune.
Det drejer sig om:
1. 18,1 ha på Lærkesletten i den sydlige del af Amager Fælled
2. 4,4 ha ud mod Kalvebodløbet
3. 4,1 ha af Fiskerhavnen i Sydhavnen
4. 4.000 etagemeter på Bellahøjmarken

HVEM ER VI
Fredningsalliancen består af organisationer og bevægelser, der støtter ovenstående. Enkeltpersoner kan også tilsluttes fredningsalliancen.

ORGANISATION
De tilsluttede organisationer indgår samlet i en koordineringsgruppe med hver en repræsentant. Den daglige koordinering forestås af et forretningsudvalg med en person fra Danmarks Naturfredningsforening København, Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner. Personer, der støtter ovenstående kan melde sig som aktive.

Share this Page