Naturpleje

Den 3. april 2009 blev der første gang sat får ud på Sydhavnstippens sydlige halvdel. Fårene, der er af racerne Gotlændere (de mørke) og krydsninger mellem Gotlænder og Texel (de lyse), skal i sommerhalvårene bekæmpe Kæmpebjørnekloen og andre invasive planter i området.

Der er fri adgang til fårefolden, så alle fortsat kan nyde naturen på Sydhavnstippen, men hunde skal af hensyn til fårene holdes i snor.
Fårene er nysgerrige og kan lære at genkende mennesker, der ofte kommer i området.

Fra 2014 er fårene ejet af Tippens Fårelaug, som er en del af Børnenes Dyremark.
Lauget får hjælp og vejledning af Frank Hansen, som ejede de får, der hidtil har gået på Tippen.

Fra 2014 er fårene ejet af Tippens Fårelaug, som er en del af Børnenes Dyremark. Fra 2015 fik vi også alpakaer, som går sammen med fårene. De skal fungere som ”beskytter” af fårene, fordi de kan jage løsgående hunde væk.

Fårefolden er etableret af By & Havn I/S, der ejer jorden, og som betaler fårelauget for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.
Fra foråret 2018 går der nu også får på den nordlige del af Sydhavnstippen. De går her i sommerhalvåret.

Fårelauget holder dagligt øje med, at fårene trives.
De ser særligt efter

  • Får der er kommet væk fra flokken og ikke selv finder tilbage, hvilket ofte vil betyde at de(t) er sygt
  • Får der halter stærkt, hvilket ofte vil betyde, at de(t) har fået en tjørn i kloven
  • Får der har røde, hævede hoveder, hvilket – i yderst sjældne tilfælde – kan betyde at fåret har fotosensibilitet og skal behandles
  • Problemer med hegnet (strømmen) eller vandforsyningen (selvom får dog kan klare sig i dagevis uden anden væske end den fra deres føde)

Hvis du som besøgende på Tippen ser halte får eller lignende, kan du kontakte Chrisser (28977291) eller Julie (28820982).

Fårene går først i gang med Kæmpebjørnekloen, når den er ca. 10-15 cm. høj. Til gengæld kan de vælte selv udvoksede planter, når de vil have fat i de saftige blade i toppen.

I de folde hvor fårene er; om vinteren på den sydlige del og om sommeren på den nordlige del, skal hunde altid holdes i snor. Løsgående hunde kan let skræmme flokken og i værste fald skambide fårene.
Selvom får kan smitte sig selv med parasitten coccidia via afføringen, er det ikke farligt for hunde og andre dyr at spise fårenes lort.

Hvis du har lyst til at være med til at se til fårene, kan du kontakte lauget
faarisydhavnen@gmail.com.
Følg også med på Facebook fårene på sydhavnstippen og på Børnenes Dyremarks hjemmeside.

Share this Page